Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
1133

RF-bottom mount

Սառնարան - սառցախցիկը ներքևում

HISENSE

NB45WCGWD-BLACK

HISENSE Սառնարան - սառցախցիկը ներքևում NB45WCGWD-BLACK |

Պատվիրել օնլայն: Առաքում | Սառնարան - սառցախցիկը ներքևում NB45WCGWD-BLACK


348000.00
348000.00
HISENSE Սառնարան - սառցախցիկը ներքևում NB45WCGWD-BLACK