Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շնորհակալություն մեր կայք այցելելու և գնումներ կատարելու համար: Ստորև կարող եք ծանոթանալ վերադարձի քաղաքականությանը:

vivaelectronics.am-ից գնված ապրանքները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են ետ վերադարձվել գնումից հետո 14 օրվա ընթացքում։

Գնորդն իրավունք ունի վերադարձնել գնված ապրանքը, եթե՝

• Գնված ապրանքն ունի տեխնիկական խնդիրներ, ոչ պատշաճ որակ կամ վնասված է

• Պատվիրված ապրանքը չի համապատասխանում կայքի նկարագրությանը

• Գնորդը փոխել է իր կարծիքը գնման վերաբերյալ

Վերադարձի պայմաններ

• Գնորդը կարող է վերադարձնել գնումը, եթե ապրանքի ամբողջականությունը և փաթեթավորումը պահպանված են

• Ապրանքը ենթակա չէ վերադարձման, եթե գնորդն օգտագործել կամ վնասել է այն

• Սննդի կամ հիգենայի հետ առնչվող սարքավորումները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված ապրանքները ենթակա չեն վերադարձի

• Վերադարձը կատարվում է Սերվիս կենտրոնի կողմից, որը նախապես անցկացնում է դիագնոստիկա

Գնումը ստանալուց հետո հետագայում ետ առաքման ծառայությունը վճարովի է։