Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
11231

COOKER HOOD B/I

Ներկառուցվող օդաքարշ պահարան

BOSCH

DHL555BL

BOSCH Ներկառուցվող օդաքարշ պահարան DHL555BL |

Պատվիրել օնլայն: Առաքում | Ներկառուցվող օդաքարշ պահարան DHL555BL


215000.00
215000.00
BOSCH Ներկառուցվող օդաքարշ պահարան DHL555BL